รูปกิจกรรม
งานวันเด็ก
งานวันเด็ก คลิกลิงค์นี้ http://www.saraburispecial.com/gallery/4163.html
ยิ้มสวยเสียงใส
ยิ้มสวยเสียงใส คลิกลิงค์นี้ http://www.saraburispecial.com/gallery/4164.html
งานคืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย
งานคืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย คลิกลิงนี้ http://www.saraburispecial.com/gallery/4165.html