ข่าวประชาสัมพันธ์
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี2566 (อ่าน 5) 31 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี2566 (อ่าน 4) 31 พ.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 83) 28 เม.ย. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 66) 25 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 106) 11 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 103) 16 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 100) 10 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 206) 29 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 303) 24 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 171) 24 ส.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 224) 16 ส.ค. 65
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 250) 27 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 285) 26 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 340) 20 ก.ค. 65
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 402) 30 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 323) 29 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกา (อ่าน 343) 22 มิ.ย. 65
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี2565 (อ่าน 403) 17 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี2565 (อ่าน 202) 17 มิ.ย. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดมสระว่ายน้ำ และห้องเก็บของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 190) 27 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 446) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 392) 22 มี.ค. 65
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 458) 14 มี.ค. 65
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 285) 14 ก.พ. 65
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 278) 31 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 278) 25 ม.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 329) 14 ม.ค. 65
17 สิทธิคนพิการที่ทุกคนควรรู้ (อ่าน 868) 29 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว (อ่าน 315) 29 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 343) 29 ต.ค. 64